Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów licencjackich - semestr 2/3
Learning outcome:
Rozumie dłuższe, nawet skomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne np. wykłady i prezentacje pod warunkiem, że dotyczą studiowanego kierunku lub spraw bieżących oraz potrafi interpretować uzyskane wiadomości.
Connections with FLO:
  • ZP1A_U21
    ma umiejętność posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
  • IE1A_U16
    opanował umiejętność porozumiewania się w języku angielskim na poziomie B2 łącznie ze znajomością elementów języka ekonomicznego
  • KL1A_U14
    Samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski tekst z obszaru dyscypliny kulturoznawstwa (na poziomie średniozaawansowanym).