Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Climates of the Earth and their impact on tourism
Learning outcome:
Student ma świadomość wpływu klimatu na różne elementy turystyki
Connections with FLO:
 • TR1A_K02
  Posiada umiejętność poszukiwania informacji dla turysty i podmiotów działających w turystyce
 • TR1A_K03
  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • TR1A_K05
  Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dla turystyki
 • TR1A_K10
  Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz turystów oraz za interesy swojej firmy