Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Climates of the Earth and their impact on tourism
Learning outcome:
Student ma świadomość istnienia oraz skali zjawisk ekstremalnych związanych z klimatem danego regionu świata
Connections with FLO:
 • TR1A_K02
  Posiada umiejętność poszukiwania informacji dla turysty i podmiotów działających w turystyce
 • TR1A_K04
  Prawidłowo identyfikuje, ocenia i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • TR1A_K05
  Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów dla turystyki
 • TR1A_K10
  Jest odpowiedzialny za swoje działania na rzecz turystów oraz za interesy swojej firmy