Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
International funds
Learning outcome:
Potrafi stworzyć biznes plan jako materializację opracowanej samodzielnie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Connections with FLO:
 • TR1A_W11
  Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
 • TR1A_U05
  Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla turystyki i dziedzin komplementarnych
 • TR1A_K01
  Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • TR1A_K07
  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny