Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
International funds
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić szeroką analizę przedsiębiorstwa funkcjonującego w danym segmencie rynku. Potrafi przeprowadzić analizę konkretnego segmentu rynku, porównać funkcjonujące na tym rynku podmioty według wyselekcjonowanych kryteriów. Jak również określić strategiczne kierunki rozwoju własnego przedsiębiorstwa na podstawie oszacowanych wcześniej przewag konkurencyjnych.
Connections with FLO:
 • TR1A_W11
  Zna podstawowe uwarunkowania podejmowania działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
 • TR1A_U08
  Umie zastosować zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę ze studiowanej dyscypliny
 • TR1A_K01
  Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
 • TR1A_K02
  Posiada umiejętność poszukiwania informacji dla turysty i podmiotów działających w turystyce
 • TR1A_K07
  zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu studiowanej dyscypliny