Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
International funds
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia z zakresu zagadnień unijnych takich jak: podstawowe instytucje UE i ich funkcje, kryteria wprowadzenie euro, dostęp do unijnego rynku pracy, źródła finansowania budżetu UE, cele polityki regionalnej.
Connections with FLO:
  • TR1A_W01
    Ma ogólna wiedzę dotyczącą obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych opisujących potrzeby człowieka i gospodarki dotyczące podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej