Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Przedmiot humanistyczny (obieralny) Wiedza o nauce
Learning outcome:
Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu ogólnej metodologii nauk przyrodniczych i technicznych oraz matematyki
Connections with FLO:
 • TC1A_W01
  Student has a systematic, theoretically-based knowledge of chemistry (including: inorganic chemistry, organic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, nuclear/radiochemistry) essential for conducting chemical analyses, understanding of basic chemical reactions, processes and accompanying physical phenomena in chemical technologies
 • EN1A_W01
  Student knows the general mathematical description of the course of physical and chemical processes in the field of energy, including continous dynamic and discrete processes
 • BG1A_W01
  Ma wiedze z wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych.
 • BG1A_W16
  Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.
 • BG1A_W17
  Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko.
 • BG1A_W20
  Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania.
 • BG1A_W21
  Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.
 • ME1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych i chemicznych.
 • ME1A_W11
  Zna i rozumie podstawy matematyczne, statystyczne i informatyczne konieczne do interpretacji i przetwarzania danych pomiarowych
 • GF1A_W03
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
 • GF1A_W05
  Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
 • GF1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
 • IT1A_W01
  ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki, obejmującej algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, niezbędne do opisu i analizy działania urządzeń technicznych, a także do podstawowych zjawisk fizycznych.
 • IT1A_W24
  ma podstawową wiedzę z zakresu geologii i geofizyki
 • GF2A_W02
  Zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne, statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu złożonych problemów geofizycznych
 • GF2A_W09
  Zna metodykę oraz specjalistyczne narzędzia do przetwarzania danych pomiarowych terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych
 • AR1A_W24
  zna i rozumie rolę zagadnień humanizujących w technice w tym w automatyce i robotyce