Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Tourism in protected areas
Learning outcome:
Umie zaprojektować zagospodarowanie turystyczne i dokonać oceny jego oddziaływania na terenach chronionych
Connections with FLO:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U05
  Potrafi przeprowadzać analizy opłacalności ekonomicznej różnorodnych przedsięwzięć dla turystyki i jej otoczenia
 • TR2A_U06
  Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
 • TR2A_U09
  Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne
 • TR2A_K05
  umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu