Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Tourism in protected areas
Learning outcome:
Umie wyznaczyć i zaplanować etapy rozwoju turystyki na obszarach cennych przyrodniczo
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej