Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Selected Legal Aspects of Tourism
Learning outcome:
Zna przepisy prawne, stosowane w zakresie problematyki dotyczącej turystyki
Connections with FLO:
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego