Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Biodiversity
Learning outcome:
Zna podstawowe techniki miary bioróżnorodności, potrafi je scharakteryzować
Connections with FLO:
  • TR2A_W07
    Zna i rozumie różnorodne relacje interdyscyplinarne w naukach o turystyce wraz z metodyką ich badania