Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Teledetekcja z elementami fotogrametrii
Learning outcome:
Student rozpoznaje specyfikę poszczególnych modeli danych przestrzennych.
Connections with FLO:
  • IT1A_W19
    ma elementarną wiedzę na temat wykorzystania technik informatycznych w naukach o Ziemi