Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Teledetekcja z elementami fotogrametrii
Learning outcome:
Student charakteryzuje aktywne i pasywne metody teledetekcji i wskazuje ich zastosowania.
Connections with FLO:
  • IT1A_W02
    posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do zrozumienia i opisania zjawisk fizycznych
  • IT1A_W17
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji danych, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu
  • IT1A_W25
    ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę dotyczącą metod analizy i przetwarzania sygnałów i obrazów