Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Teledetekcja z elementami fotogrametrii
Learning outcome:
Student potrafi zaprojektować i wykonać analizę danych przestrzennych.
Connections with FLO:
 • IT1A_U07
  potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących zastosowanie narzędzi informatycznych w naukach o Ziemi - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
 • IT1A_U09
  potrafi zaplanować proces realizacji prostej aplikacji informatycznej wykorzystywanej m.in. w naukach o ziemi; potrafi wstępnie oszacować jej koszty
 • IT1A_U13
  potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prostą aplikację informatyczna, używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • IT1A_U14
  potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy zagadnień inżynierskich
 • IT1A_U18
  potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulacje komputerowe wykorzystując poznane metody, modele matematyczne i narzędzia informatyczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski