Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Fizyka I
Learning outcome:
Student zna podstawowe terminy i prawa fizyki stosowane do opisu zjawisk fizycznych w zakresie tzw. fizyki klasycznej i mechaniki relatywistycznej, potrafi rozwiązywać proste zadania dotyczące wyżej wymienionej tematyki.
Connections with FLO:
  • OS1A_U05
    The graduate uses basic statistical methods, algorithms and information technology to describe phenomena and to conduct data analysis in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.