Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Fizyka I
Learning outcome:
Student posiada podstawową wiedzę obejmującą podstawy mechaniki klasycznej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu potrzebną do zrozumienia, opisu i analizy zjawisk fizycznych występujących w środowisku oraz do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu wybranych zagadnień ochrony środowiska
Connections with FLO:
  • OS1A_W08
    The graduate has knowledge of physics, including the fundamentals of mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, and nuclear physics, applicable to understanding, describing and analyzing physical phenomena occurring in the environment and to formulating and solving simple problems concerning selected environmental protection issues.