Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Grafika inżynierska - AutoCAD - projektowanie zaawansowane
Learning outcome:
Student ma wiedzę na temat sporządzania dokumentacji technicznej modeli przestrzennych przy wykorzystaniu programu AUTOCAD
Connections with FLO:
  • EZ2A_W07
    Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie modelowania, z pomocą narzędzi informatycznych, procesów zachodzących w środowisku związanych z pozyskiwaniem energii.
  • EZ2A_W08
    Zna metody poszukiwania i eksploatowania złóż węglowodorów, wód termalnych, a także zna metody modelowania w zakresie pozyskiwania energii z innych odnawialnych źródeł energii.
  • EZ2A_W14
    Ma poszerzoną wiedzę w zakresie technologii stosowanych w celu ograniczenia zużycia energii i ochrony środowiska