Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Grafika inżynierska - AutoCAD - projektowanie zaawansowane
Learning outcome:
Student potrafi wykonać wizualizację modelu 3D w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD
Connections with FLO:
 • EZ2A_U02
  Stosuje oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.
 • EZ2A_U05
  Potrafi wykorzystać narzędzia statystyczne oraz narzędzia i techniki informatyczne do opisu i analizy danych w zakresie pozyskiwania i eksploatacji energii z ekologicznych i odnawialnych źródeł.
 • EZ2A_U06
  Potrafi zebrać dane w celu przygotowania dokumentacji projektowej.
 • EZ2A_U08
  Posiada umiejętność opracowania i zaprezentowania wybranych zagadnień z zakresu ekologicznych i odnawialnych źródeł energii i wykazuje umiejętność selekcji danych i krytycznej analizy.