Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Grafika inżynierska - AutoCAD - projektowanie zaawansowane
Learning outcome:
Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty
Connections with FLO:
 • EZ2A_U02
  Stosuje oprogramowanie projektowe i symulacyjne niezbędne do szacowania zasobów energii oraz projektowania instalacji.
 • EZ2A_U06
  Potrafi zebrać dane w celu przygotowania dokumentacji projektowej.
 • EZ2A_K01
  Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (poprzez kursy, studia podyplomowe, studia trzeciego stopnia), w tym ucząc się samodzielnie i w grupie. Potrafi także organizować proces uczenia się innych osób.
 • EZ2A_K03
  Ma świadomość odpowiedzialności za prace własną oraz umiejętność pracy w zespole i gotowość ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania