Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Origin and evolution of human
Learning outcome:
Zna etapy rozwoju i ewolucji wczwsnych homimidów
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk chemicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.