Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Origin and evolution of human
Learning outcome:
Potrafi ocenić wpływ działalności człowieka na procesy przyrodnicze
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.