Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Origin and evolution of human
Learning outcome:
Potrafi stawiać hipotezy przyszłego rozwoju cywilizacji
Connections with FLO:
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
  • OS2A_U10
    Wykazuje umiejętność formułowania uzasadnionych sądów na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.