Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Origin and evolution of human
Learning outcome:
Potrafi krytycznie oceniać hipotezy naukowe
Connections with FLO:
  • OS2A_U06
    Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.