Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student zna elementy fizykochemii, w tym przede wszystkim:- charakterystykę podstawowych stanów materii wraz z prawami rządzącymi tymi stanami - podstawy teorii roztworów elektrolitów i nieelektrolitów - podstawowe pojęcia i prawa kinetyki chemicznej i katalizy - równowagi w roztworach elektrolitów; aktywność; elementy elektrochemii.
Connections with FLO:
  • EZ1A_W07
    The graduate has knowledge of chemistry, including the terminology, concepts and laws of chemistry, principles of safe work with chemicals, basic operations and processes performed in laboratory practice, elements of nuclear chemistry, elements of physics and chemistry, as well as the properties of the most important chemical elements and groups of chemical compounds