Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student ma wiedzę z zakresu podstawowych obliczeń w chemii
Connections with FLO:
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych