Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze
Connections with FLO:
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych