Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii a w szczególności: pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych
Connections with FLO:
  • IT1A_W03
    posiada ogólną wiedzę z zakresu chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych