Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy chemicznej
Connections with FLO:
  • IT1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
  • IT1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania