Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
BGG-1-101-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9
+

Other Basic

 
BGG-1-103-n 25 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
BGG-1-104-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Informatyka
10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-105-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Geologia ogólna
30 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 45 6
+

Physics

 
BGG-1-102-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka I
27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-203-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Introduction to statistics
12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGG-1-204-n 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-205-n 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Mathematics

 
BGG-1-201-n 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9
+

Other Basic

 
BGG-1-206-n 20 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
+
BGG-1-207-n 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Physics

 
BGG-1-202-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Fizyka II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
+

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-302-n 15 0 0 12 0 0 5 0 0 0 0 32 6
+
BGG-1-304-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Geodezja górnicza i metrologia
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGG-1-305-n 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-306-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Mechanika i wytrzymałość materiałów
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Other Basic

 
BGG-1-301-n 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-303-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Geologia historyczna z paleontologią
0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 4
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-403-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Górnictwo
15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
BGG-1-404-n 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Non-technical

 
BGG-1-402-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Ekonomia i zarządzanie
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Other Basic

 
BGG-1-401-n 12 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 36 6
+
BGG-1-405-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Geologia regionalna Polski
0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 4
+
BGG-1-406-n 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 3
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-501-n 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-502-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Geologia górnicza
12 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
BGG-1-503-n 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
-

GiG/n_blok obieralny_5 semestr

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera 1 z 2 modułów

15
 

MODUŁ OBIERALNY/n - 1/1

 
BGG-1-504-n 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 35 6
+
BGG-1-506-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Metody GIS
10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 30 5
-
BGG-1-507-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Zastosowanie informatyki w prospekcji naftowej
10 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 30 4
-

MODUŁ OBIERALNY/n - 2/1

 
BGG-1-508-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Statystyczne opracowanie wyników opróbowań
10 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-509-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Dokumentowanie geologiczne złóż
0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15 3
-
BGG-1-510-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Petrologia soli i surowców skalnych
7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 2
-
BGG-1-511-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Metodyka poszukiwań
15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-512-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Organizacja i projektowanie prac geologicznych
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2
-
BGG-1-513-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Techniki interpolacji parametrów złożowych
4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2
-

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
BGG-1-601-n 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-602-n 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

Other Basic

 
BGG-1-603-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka zawodowa
0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 4
-

GiG/n_blok obieralny_6 semestr

The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje moduł wybrany w semestrze 5

15
 

MODUŁ OBIERALNY/n - 1/2

 
BGG-1-604-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Podstawy geofizyki wiertniczej
10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 25 5
+
BGG-1-605-n 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 4
-
BGG-1-606-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Kartografia wgłębna
10 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 25 3
-
BGG-1-607-n 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-

MODUŁ OBIERALNY/n - 2/2

 
BGG-1-608-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Geologiczno-górnicze warunki eksploatacji
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-609-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Nauka o złożach - rudy
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-610-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Nauka o złożach - surowce skalne i ilaste
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-611-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Petrologia węgli i rud
7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 2
-

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BGG-1-701-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-
BGG-1-702-n 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

GiG/n_blok obieralny_7 semestr

The rules for selecting groups/modules: Student kontynuuje moduł wybrany w semestrze 5

15
 

MODUŁ OBIERALNY/n - 1/3

 
BGG-1-703-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Introduction to petroleum geochemistry
12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
BGG-1-704-n 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
BGG-1-705-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Regionalna geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

MODUŁ OBIERALNY/n - 2/3

 
BGG-1-706-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Nauka o złożach - sole i surowce chemiczne
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
BGG-1-707-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Nauka o złożach - węgle
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
BGG-1-708-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Kopaliny towarzyszące i surowce odpadowe
14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
-

Semester 8, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
BGG-1-801-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Prawo autorskie i patentowe
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
-

Thesis

 
BGG-1-802-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Seminarium dyplomowe
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-
BGG-1-803-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Projekt inżynierski i egzamin dyplomowy
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
+