Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-2-323-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-216-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-211-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-222-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-210-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-208-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-209-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-217-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-220-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-220-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-020-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-011-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-020-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-020-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-010-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-020-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Otrzymywanie tworzyw metodą krystalizacji z fazy gazowej
Course of study:
2015/2016
Code:
CCE-2-220-WC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Wzornictwo ceramiki i szkła
Field of study:
Ceramics
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. inż. Dalczyńska-Jonas Stanisława (jonas@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kluska Stanisława (kluska@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kyzioł Karol (kyziol@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Poznanie znaczenia wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_K002 Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je w pracy zespołowej Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, wykonać je i przeprowadzić ich analizę Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla realizacji i kontroli procesu osadzania warstw Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu badań fizykochemicznych, materiałów w postaci cienkich warstw i powłok Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Poznanie znaczenia wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi sprecyzować swoje zainteresowania, ocenić umiejętności i wykorzystać je w pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, wykonać je i przeprowadzić ich analizę - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się wiedzą chemiczną dla realizacji i kontroli procesu osadzania warstw - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu technologii chemicznej - - + - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu badań fizykochemicznych, materiałów w postaci cienkich warstw i powłok - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Otrzymywanie materiałów w postaci warstw na różnorodnych podłożach metodami plazmochemicznymi oraz badania ich właściwości.

1.Otrzymywanie warstw a-C:H, a-C:N:H, SiCxNy(H), Si3N4,SiC na podłożach (001)Si, szkło kwarcowe, tytan, polimery metodami MWCVD-RFCVD – 12 godz.
2.Badanie składu chemicznego warstw oraz ich struktury – 10 godz.
3.Pomiary chropowatości warstw (wyznaczanie parametrów Ra,Rz,Rk)- 2 godz.
4.Charakterystyka prądowo-napięciowa warstw, pomiary oporności metodą sondy czteropunktowej – 2 godz.
5.Badania przebiegu utleniania wyrobów grafitowo-węglowych infiltrowanych węglikiem krzemu metodą PCVI- 4 godz.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 30 h
Realization of independently performed tasks 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena laboratorium 100%

Prerequisites and additional requirements:

Umiejętność pracy w laboratorium, zaangażowanie podczas wykonywania ćwiczeń

Recommended literature and teaching resources:

1.S.Jonas; Spójny model zjawisk transportu masy i reakcji chemicznych w procesie chemicznej krystalizacji z fazy gazowej. Ceramika 58, Kraków, 1990
2.S.Jonas, S.Kluska, E.Walasek; Modyfikacja mikrostruktury materiałów weglowo-grafitowych metodą PCVI. Ceramika/Ceramics, vol.67, 2001
3.F.Nadachowski, S.Jonas, K.Wodnicka; Zarys ceramografii. Ceramika/Ceramics, vol.82, Kraków, 2003
4.T.Stapiński; Struktury cienkowarstwowe:wybrane przykłady i zastosowania. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2008
5.Aktualne artykuły i materiały z konferencji naukowych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None