Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-105-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
CCE-1-108-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Other Basic

 
CCE-1-106-s 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-109-s 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
-

Physics

 
CCE-1-107-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Chemia ogólna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

9
 
CCE-1-101-s 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9
+
CCE-1-102-s 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 84 9
+

Wstęp do matematyki

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CCE-1-103-s 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 10
+
CCE-1-104-s 28 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 10
+

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
CCE-1-206-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-

Non-technical

 
CCE-1-210-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Physics

 
CCE-1-203-s 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9
+

Chemia nieorganiczna

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

11
 
CCE-1-201-s 42 28 70 0 0 0 0 0 0 0 0 140 11
+
CCE-1-202-s 42 0 70 0 0 28 0 0 0 0 0 140 11
+

Historia

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z dwóch modułów

1
 
CCE-1-208-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-209-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-

Matematyka kurs

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CCE-1-204-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
CCE-1-205-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
CCE-1-310-s 28 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 42 2
-

Non-technical

 
CCE-1-305-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-315-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
CCE-1-301-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 7
+
CCE-1-302-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 7
+
CCE-1-303-s 42 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 84 7
+
CCE-1-304-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 2
-

Język obcy

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy.
Blok Język obcy realizowany jest w semestrach 3, 4, 5 i 6 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w ofercie językowej Studium Języków Obcych.

0
 
Expand/collapse content
CCE-1-308-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-312-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-313-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B-2 – obligatory course 140h - semester 1/4
0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-314-s
The module has not been published by the person responsible for it.
German B-2 - obligatory course 140h - semester 1/4
0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Reakcje w ciele stałym

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

3
 
CCE-1-306-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 3
-
CCE-1-307-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 3
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CCE-1-407-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - anglojęzyczny (Df) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Engineering

 
CCE-1-403-s 28 0 42 0 0 28 0 0 0 0 0 98 8
+
CCE-1-408-s 28 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 70 3
-

Non-technical

 
CCE-1-412-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
CCE-1-401-s 28 0 42 0 0 28 0 0 0 0 0 98 8
+
CCE-1-402-s 28 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 70 6
+

Język obcy

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

0
 
Expand/collapse content
CCE-1-404-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-405-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-409-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-410-s
The module has not been published by the person responsible for it.
German B-2 - obligatory course 140h - semester 2/4
0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
CCE-1-411-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B-2 – obligatory course 140h - semester 2/4
0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CCE-1-508-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) - (lista i opisy - sem0)
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Engineering

 
CCE-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-503-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCE-1-504-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-505-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCE-1-506-s 15 0 0 30 0 15 0 0 0 0 0 60 4
-

Other Basic

 
CCE-1-501-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Język obcy

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

0
 
Expand/collapse content
CCE-1-510-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
CCE-1-511-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
CCE-1-512-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
CCE-1-513-s
The module has not been published by the person responsible for it.
German B-2 - obligatory course 140h - semester 3/4
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
CCE-1-514-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B-2 – obligatory course 140h - semester 3/4
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective

 
CCE-1-610-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) 1
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-611-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Przedmiot obieralny - kierunkowy (Cf) 2
0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Engineering

 
CCE-1-601-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 75 4
+
CCE-1-602-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CCE-1-605-s 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60 2
-
CCE-1-606-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-607-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-612-s 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 240 4
-

Non-technical

 
CCE-1-608-s 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 45 2
-

Język obcy

The rules for selecting groups/modules: Do wyboru jeden moduł z grupy

6
 
Expand/collapse content
CCE-1-609-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
CCE-1-613-s
The module has not been published by the person responsible for it.
French B-2 – obligatory course 140h - semester 4/4
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
CCE-1-614-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B-2 – obligatory course 140h - semester 4/4
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
CCE-1-615-s
The module has not been published by the person responsible for it.
German B-2 - obligatory course 140h - semester 4/4
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
CCE-1-616-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B-2 – obligatory course 140h - semester 4/4
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

3
 
CCE-1-603-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-
CCE-1-604-s 30 0 0 15 0 30 0 0 0 0 0 75 3
-

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
CCE-1-710-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
-

Ceramika

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z bloków składających się z wymienionych niżej modułów:
Wzornictwo ceramiczne – CCE-1-701-s, CCE-1-702-s, CCE-1-703-s, CCE-1-704-s, CCE-1-705-s, CCE-1-706-s, CCE-1-707-s, CCE-1-708-s
Ceramika konstrukcyjna i techniczna – CCE-1-701-s, CCE-1-702-s, CCE-1-703-s, CCE-1-704-s, CCE-1-705-s, CCE-1-706-s, CCE-1-708-s, CCE-1-709-s
Materiały dla konserwacji i rewitalizacji – CCE-1-701-s, CCE-1-702-s, CCE-1-703-s, CCE-1-704-s, CCE-1-705-s, CCE-1-706-s, CCE-1-707-s, CCE-1-709-s

15
 
CCE-1-701-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
+
CCE-1-702-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+
CCE-1-703-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-
CCE-1-704-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-
CCE-1-705-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-
CCE-1-706-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 30 1
-
CCE-1-707-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-
CCE-1-708-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-
CCE-1-709-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-1-001-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-002-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-003-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-004-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-005-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-006-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-007-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-008-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-009-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-010-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-018-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

3
 
CCE-1-011-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-012-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-013-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
CCE-1-064-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-

Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy w semestrze II pierwszego roku studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
CCE-1-014-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-015-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-016-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-017-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-019-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-020-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-021-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-022-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-023-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Mniejszości narodowe w Polsce. Historia i współczesność
0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
CCE-1-047-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCE-1-024-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-025-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-026-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-027-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-028-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-029-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-030-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-031-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-032-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-033-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-034-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-035-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-036-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-037-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-038-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-039-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-

Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – kierunkowe (Cf)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

2
 
CCE-1-040-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-041-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-042-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-043-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-044-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-045-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-046-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-048-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-049-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-050-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-051-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-052-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-053-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-054-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-055-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
CCE-1-056-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-057-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-058-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-059-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-060-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-061-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-062-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-
CCE-1-063-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 2
-