Semester 1, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Other Basic

 
MEI-2-102-MK-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-2-103-MK-s 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MEI-2-105-MK-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-2-106-MK-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-107-MK-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-108-MK-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-109-MK-s 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-110-MK-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych sem. I

The rules for selecting groups/modules: Student dokonuje dobrowolnego zapisu przez platformę Wirtualna Uczelnia w terminie 7 dni od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Student nie otrzymuje punktów ECTS.

0
 
MEI-2-115-MK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Język obcy na poziomie B2+

2
 
MEI-2-111-MK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MEI-2-113-MK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+
MEI-2-114-MK-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
+

Przedmiot obieralny humanistyczny (II stopień)

3
 
MEI-2-101-MK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-2-104-MK-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 2, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obieralne przez specjalność

 
MEI-2-209-MK-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MEI-2-210-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Other Basic

 
MEI-2-201-MK-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
MEI-2-202-MK-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 6
+
MEI-2-203-MK-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Blok przedmiotów obieralnych sem. II

The rules for selecting groups/modules: Wybierają 1 przedmiot z poniższej listy

4
 
MEI-2-205-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MEI-2-206-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MEI-2-207-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+
MEI-2-208-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
+

Obcojęzyczny przedmiot obieralny (ETI II stopień)

3
 
MEI-2-204-MK-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-211-MK-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-212-MK-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-2-213-MK-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 3, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
MEI-2-301-MK-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 1
-

Obieralne przez specjalność

 
MEI-2-306-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-307-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+

Thesis

 
MEI-2-308-MK-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
-

Blok przedmiotów obieralnych sem. III

The rules for selecting groups/modules: Wybierają 1 przedmiot z poniższej listy

3
 
MEI-2-302-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-303-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-304-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+
MEI-2-305-MK-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 3
+