Semester 1, October 2015 - February 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MEI-1-108-s 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
MEI-1-109-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-1-110-s 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+

Mathematics

 
MEI-1-101-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Non-technical

 
MEI-1-104-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
MEI-1-105-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
MEI-1-107-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
-

Other Basic

 
MEI-1-102-s 28 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6
+

Przedmiot obieralny humanistyczny I

The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu (za 2 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

2
 
MEI-1-103-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
MEI-1-111-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
MEI-1-112-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 2, March 2016 - September 2016

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MEI-1-203-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-1-205-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 3
-
MEI-1-206-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-1-207-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Mathematics

 
MEI-1-201-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Other Basic

 
MEI-1-208-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 3
-

Physics

 
MEI-1-202-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
-

Przedmiot obieralny humanistyczny II

The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu (za 3 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

3
 
MEI-1-204-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-1-209-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
MEI-1-210-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 3, October 2016 - February 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MEI-1-304-s 42 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 70 5
+
MEI-1-305-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 2
-
MEI-1-306-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Mathematics

 
MEI-1-301-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Non-technical

 
MEI-1-314-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28 0
-

Obieralne

 
MEI-1-310-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 6
-

Other Basic

 
MEI-1-309-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Physics

 
MEI-1-302-s 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 56 6
+

Język obcy na poziomie B2

 
MEI-1-303-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-308-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-311-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-312-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-313-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 4, March 2017 - September 2017

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MEI-1-402-s 42 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 70 6
+
MEI-1-404-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 4
+
MEI-1-405-s 28 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-1-414-s 42 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 70 6
+

Non-technical

 
MEI-1-403-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
MEI-1-407-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
MEI-1-408-s 28 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 5
-

Język obcy na poziomie B2

 
MEI-1-401-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-410-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-411-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-412-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-
MEI-1-413-s 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
-

Semester 5, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Engineering

 
MEI-1-503-s 28 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 56 5
+
MEI-1-504-s 42 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 70 5
+
MEI-1-505-s 14 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-1-506-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
MEI-1-507-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Non-technical

 
MEI-1-501-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1
-
MEI-1-517-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0
-

Other Basic

 
MEI-1-508-s 17 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

Blok przedmiotów obieralnych sem. V

The rules for selecting groups/modules: Wybór 1 przedmiotu (za 3 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

3
 
MEI-1-516-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-1-518-s 28 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-1-519-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-1-520-s 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
-

Język obcy na poziomie B2

 
MEI-1-511-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MEI-1-512-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MEI-1-513-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MEI-1-514-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-
MEI-1-515-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
-

Przedmioty obieralne w języku angielskim

3
 
MEI-1-502-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-
MEI-1-509-s 14 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 42 3
-

Semester 6, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Non-technical

 
MEI-1-602-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Obieralne

 
MEI-1-603-s 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 7
-
MEI-1-608-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Other Basic

 
MEI-1-604-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 3
+

Blok przedmiotów obieralnych sem. VI

The rules for selecting groups/modules: Wybór co najmniej 3 przedmiotów (za co najmniej 9 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

9
 
MEI-1-605-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-1-606-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-1-607-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-1-610-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-1-611-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+
MEI-1-612-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 3
+

Język obcy na poziomie B2 z egzaminem

5
 
MEI-1-601-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MEI-1-609-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MEI-1-613-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MEI-1-614-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
MEI-1-615-s 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+

Semester 7, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
MEI-1-711-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Blok przedmiotów wybieralnych sem. VII

The rules for selecting groups/modules: Wybór co najmniej 3 przedmiotów (za co najmniej 15 pkt. ECTS) spośród poniższej listy przedmiotów obieralnych

15
 
MEI-1-701-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MEI-1-702-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MEI-1-703-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MEI-1-704-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MEI-1-705-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+
MEI-1-706-s 28 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 42 5
+