Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Efektywne zarządzanie energią
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-102-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Tomaszewska Barbara (bts@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszukiwania rozwiązań efektywnego zarządzania energią EZ2A_K04, EZ2A_K01, EZ2A_K03, EZ2A_K05 Examination
Skills
M_U001 Student ma umiejętność kreowania efektywnych i proekologicznych systemów gospodarowania energią EZ2A_U02, EZ2A_U06, EZ2A_U07, EZ2A_U08 Project
M_U002 Student potrafi wykonać projekt koncepcyjny dla wybranego obszaru badawczego. EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U08, EZ2A_U05 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych w aspekcie efektywności energetycznej. EZ2A_W12, EZ2A_W09, EZ2A_W04, EZ2A_W02 Examination
M_W002 Student potrafi przeanalizować uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze i wskazać najlepsze rozwiązania dla efektywnego gospodarowania energią w lokalnych uwarunkowaniach EZ2A_W05, EZ2A_W03, EZ2A_W09, EZ2A_W02 Examination
M_W003 Student potrafi dokonać rozpoznania lokalnych uwarunkowań i przeanalizować możliwość wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych EZ2A_W05, EZ2A_W01, EZ2A_W04, EZ2A_W02 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę poszukiwania rozwiązań efektywnego zarządzania energią - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność kreowania efektywnych i proekologicznych systemów gospodarowania energią - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać projekt koncepcyjny dla wybranego obszaru badawczego. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych w aspekcie efektywności energetycznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi przeanalizować uwarunkowania środowiskowe i gospodarcze i wskazać najlepsze rozwiązania dla efektywnego gospodarowania energią w lokalnych uwarunkowaniach + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi dokonać rozpoznania lokalnych uwarunkowań i przeanalizować możliwość wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zobowiązania Polski wynikające z dyrektyw unijnych w zakresie efektywnego gospodarowania energią. Ustawa o efektywności energetycznej. Podstawowe wybrane pojęcia prawne. Cel ustawy i zakres zagadnień objętych i regulowanych ustawą. Zobowiązania dla wytwórców energii oraz sektora publicznego w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Systemy wsparcia. Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć proekologicznych. Procedury formalno-prawne realizacji nowych inwestycji i modernizacji istniejących instalacji.

Project classes:

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla wybranego obszaru badawczego w zakresie poprawy efektywności gospodarowania energią wraz z oceną możliwość wykorzystania energii ze źródeł alternatywnych

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 42 h
Preparation for classes 10 h
Contact hours 25 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,8 * ocena za projekt + 0,2 ocena z frekwencji na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej
• Znajomość podstawowych zasad termodynamiki
• Znajomość podstaw technologii budowlanych

Recommended literature and teaching resources:

1. Lewandowski W.M. (2007) – Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawn. Naukowo – Techniczne
2. Zalewski W. (2001) – Pompy ciepła – sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne
3. Górecki i n. – Atlasy geotermalne: 2006, 2009, 2010, 2011
4. Bujakowski W., Tomaszewska B., 2014 – Atlas możliwości wykorzystania energii geotermalnej w systemach binarnych.
5. Instytut Maszyn Przepływowych. Jak zbudować małą elektrownię wodną.
6. Ustawa o efektywności energetycznej.
7. Ustawa OZE
8. Klemm P., 2006, Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
9. Robakiewcz M., 2010, Ocena cech energetycznych budynków
10. Żurawski K., 2010 Charakterystyka energetyczna budynków

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Atlas geotermalny Karpat Wschodnich : monografia — Geothermal atlas of the Eastern Carpathians : monograph / red. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Marek HAJTO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Jolanta AUGUSTYŃSKA, Joanna JASNOS, Jan KUŚMIEREK, Tomasz KUŹNIAK, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech MACHOWSKI, Justyna NOSAL, Michał MICHNA, Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał STEFANIUK, Monika SZCZYGIEŁ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Gabriel ZĄBEK, Lucyna RAJCHEL, Marek LEMBERGER, Mariusz CZOP, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jan GOLONKA, Jacek BANAŚ, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI, Marek CAPIK, [et al.] ; współpraca: Elżbieta HAŁAJ, Julian KRACH, Wojciech LUBOŃ, Michał MARUTA, Grzegorz PEŁKA, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA, Wojciech MAYER, Andrzej SKOWROŃSKI, Jan BOBULA, Grzegorz HOLTZER, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Zbigniew SZKLARZ, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : AGH], 2013. — 791 s.. — Bibliogr. s. 736–754.

Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego : monografia — Geothermal atlas of the Carpathian Foredeep : monograph / red. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Anna SOWIŻDŻAŁ ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna JASNOS, Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO, Grzegorz MACHOWSKI, Beata KĘPIŃSKA, Barbara CZOPEK, Tomasz KUŹNIAK, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Aurelia ZAJĄC, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Adam ZUBRZYCKI, Katarzyna LUBOŃ, Tadeusz Peryt [et al.] ; współpraca: Monika SZCZYGIEŁ, Bartosz ZIELIŃSKI, Elżbieta HAŁAJ, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2012. — 418 s.. — Bibliogr. s. 387–410. — ISBN: 978-83-88927-27-0.

Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim — Atlas of geothermal resources of mesozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KUŹNIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBOŃ, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ŚLIWA, Roman Ney, Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof Szamałek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Kozłowski, Zdzisław Malenta, Aneta Sapińska-Śliwa, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław Kotyza, Krzysztof P. Leszczyński, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo Środowiska

Additional information:

None