Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Information systems in EES
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-107-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student wymienia sposoby porównania zbiorów danych oraz wymienia różnice między tymi metodami. EZ2A_U05 Test
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykonań samodzielną analizę danych. EZ2A_U01, EZ2A_U05 Test
M_W002 Student potrafi wykonać porównanie kilku zbiorów danych. EZ2A_U04, EZ2A_U05 Test
M_W003 Student wie co to jest relacyjna baza danych. EZ2A_W04 Test
M_W004 Student umie pracować w grupie nad rozwiązaniem wspólnego problemu badawczego. EZ2A_U06, EZ2A_U02, EZ2A_U07 Project
M_W005 Student potrafi zaprojektować prostą relacyjną bazę danych. EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U05 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student wymienia sposoby porównania zbiorów danych oraz wymienia różnice między tymi metodami. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student potrafi wykonań samodzielną analizę danych. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi wykonać porównanie kilku zbiorów danych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student wie co to jest relacyjna baza danych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student umie pracować w grupie nad rozwiązaniem wspólnego problemu badawczego. + - + - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi zaprojektować prostą relacyjną bazę danych. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych.
Przetwarzanie i wizualizacja danych.
Analiza statystyczna dużych zbiorów danych.

Laboratory classes:

Wprowadzenie do relacyjnych baz danych: projektowanie bazy danych,tworzenie tabel, uzupełnianie tabel, relacje, kwerendy, raporty.
Przetwarzanie danych: czyszczenie danych, uzupełnianie danych, interpolacja, ekstrapolacja, zmiany formatów, zmiana ze zmiennych ilościowych na jakościowe
Wizualizacja danych: wizualizacja danych tabelarycznych, wizualizacja szeregów czasowych, wizualizacja danych wielowymiarowych.
Analiza statystyczna dużych zbiorów danych: porównanie wartości średnich (test T-Studenta, Anova), korelacja danych, regresja jednoraka, regresja wieloraka, pojęcie ufności i niepewności statystycznej, typy błędów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 35 h
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Completion of a project 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

50% kolokwium oraz 50% projekt

Prerequisites and additional requirements:

podstawowy kurs obsługi komputera-Techniki Informatyczne oraz Statystyka

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura jest przedstawiana na początku zajęć oraz w trakcie semestru w materiałach do zajęć.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Analiza danych środowiskowych metodami eksploracji danych — Environmental data analysis using data mining methods / Monika CHUCHRO // Studia Informatica ; ISSN 0208-7286. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Informatyka. — 2011 vol. 32 no. 2A, s. 417–428. — Bibliogr. s. 427, Streszcz., Summ.. — Dod. na s. red. numer kolejny Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej: 1843

Nowoczesne technologie w ochronie środowiska a zrównoważony rozwój — Modern environmental technologies and sustainable development / Monika CHUCHRO, Barbara BUKOWSKA-BELNIAK, Adam PIÓRKOWSKI // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development / Polska Akademia Nauk. Komitet Człowiek i Środowisko ; ISSN 1895-6912. — 2011 vol. 6 no. 1 suppl., s. 199–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Abstr

A concept of time windows length selection in stream databases in the context of sensor networks monitoring / Monika CHUCHRO, Michał LUPA, Anna PIĘTA, Adam PIÓRKOWSKI, Andrzej LEŚNIAK // W: New trends in database and information systems II : selected papers of the 18th East European conference on Advances in databases and information systems and associated satellite events, ADBIS 2014 Ohrid, Macedonia, September 7–10, 2014 : proceedings II / ed. Nick Bassiliades [et al.]. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; 312). — ISBN: 978-3-319-10517-8 ; e-ISBN: 978-3-319-10518-5. — S. 173–183. — Bibliogr. s. 173–174, Abstr.

Additional information:

None