Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zajęcia terenowe z EZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-109-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Machowski Grzegorz (machog@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Machowski Grzegorz (machog@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne EZ2A_K01 Report on completion of a practical placement
Skills
M_U001 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa ekologiczne. EZ2A_U08, EZ2A_U07 Report on completion of a practical placement
Knowledge
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących ekologiczne źródła energii na środowisko. EZ2A_W14, EZ2A_W06 Report on completion of a practical placement
M_W002 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących ekologiczne źródła energii. EZ2A_U08, EZ2A_U12 Report on completion of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne - - - - - - - + - - -
Skills
M_U001 Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania instalacji wykorzystujących paliwa ekologiczne. - - - - - - - + - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji wykorzystujących ekologiczne źródła energii na środowisko. - - - - - - - + - - -
M_W002 Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat instalacji wykorzystujących ekologiczne źródła energii. - - - - - - - + - - -
Module content
Fieldwork classes:

Praktyka o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania student zapoznaje się z zasadą działania instalacji grzewczych wykorzystujących paliwa kopalne. Student zapoznaje się z urządzeniami stosowanymi w instalacjach wykorzystujących ekologiczne źródła energii. Zajęcia terenowe mają na celu utrwalenie dobrych praktyk projektowych i wykonawczych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 120 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in fieldworks 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 60 h
Completion of a project 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Nie podano dodatkowych publikacji

Additional information:

Brak