Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praktyka dyplomowa
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-110-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U002 potrafi zidentyfikować i rozwiązać praktyczne problemy prostego zadania naukowo-badawczego , ocenić przydatność istniejących metod i narzędzi służących do jego rozwiązania uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, a w razie konieczności zastosować nowe podejście, metodę lub narzędzia EZ2A_K05, EZ2A_K03 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U003 potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące z różnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym EZ2A_U03, EZ2A_U12 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U004 potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu ekologicznych źródeł energii EZ2A_U11 Work done within the framework of a practical placement,
Report on completion of a practical placement
M_U005 stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym EZ2A_K05 Work done within the framework of a practical placement
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U002 potrafi zidentyfikować i rozwiązać praktyczne problemy prostego zadania naukowo-badawczego , ocenić przydatność istniejących metod i narzędzi służących do jego rozwiązania uwzględniając ich aspekty pozatechniczne, a w razie konieczności zastosować nowe podejście, metodę lub narzędzia - - - - - - + - - - -
M_U003 potrafi pozyskiwać niezbędne do dyplomowej pracy magisterskiej informacje i dane naukowe pochodzące z różnych źródeł wiedzy, zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym - - - - - - + - - - -
M_U004 potrafi zaplanować i przeprowadzić terenowe pomiary, badania, pobór próbek, prace kartograficzne i inne prace z zakresu ekologicznych źródeł energii - - - - - - + - - - -
M_U005 stosuje zasady bezpieczeństwa pracy podczas prac terenowych, laboratoryjnych lub w środowisku przemysłowym - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Completion of practical placements 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa na podstawie ustnego sprawozdania dyplomanta z realizacji praktyki

Prerequisites and additional requirements:

zatwierdzony temat pracy magisterskiej

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None