Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Methods of biofuels production
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-201-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Sowiżdżał Anna (ansow@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi zaprojektować linię technologiczną do przetwarzania lub produkcji energii z biomasy EZ2A_U01, EZ2A_U02, EZ2A_U04, EZ2A_U06 Project
M_U002 Student potrafi dokonać analizy techniczno-ekonomicznej w zakresie wytwarzania biopaliw i energii EZ2A_U08, EZ2A_U06, EZ2A_U07 Project
M_U003 Student potrafi obliczyć łączny ślad węglowy oraz dokonać analizy w zakresie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mających na celu pozyskanie energii z biomasy EZ2A_U02, EZ2A_U11, EZ2A_K04, EZ2A_U06, EZ2A_U07 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze w zakresie przetwarzania na biopaliwa różnych rodzajów biomasy EZ2A_W14, EZ2A_W09, EZ2A_W06 Test
M_W002 Student ma wiedzę w temacie możliwości i ograniczeń w energetycznym wykorzystaniu różnych rodzajów biopaliw EZ2A_W05, EZ2A_W03, EZ2A_W04 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student w oparciu o postawione wymagania potrafi zaprojektować linię technologiczną do przetwarzania lub produkcji energii z biomasy + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać analizy techniczno-ekonomicznej w zakresie wytwarzania biopaliw i energii - - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi obliczyć łączny ślad węglowy oraz dokonać analizy w zakresie oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mających na celu pozyskanie energii z biomasy - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedze w zakresie przetwarzania na biopaliwa różnych rodzajów biomasy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę w temacie możliwości i ograniczeń w energetycznym wykorzystaniu różnych rodzajów biopaliw + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Technologie produkcji biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
Biogaz ze zgazowania biomasy.
Biopaliwa toryfikowane.
Wykorzystanie biopaliw na świecie.
Kierunki rozwoju biopaliw.
Efekt ekologiczny, ślad węglowy dla biopaliw.

Laboratory classes:

Przeprowadzenie toryfikacji biomasy.
Porównanie właściwości biopaliwa pierwotnego (przed toryfikacją) i wtórnego (po toryfikacji).

Project classes:

Zaprojektowanie układu energetycznego zgazowującego biomasę w celu produkcji ciepła i energii elektrycznej.
Dokonanie wstępnej analizy technicznej w zakresie produkcji biopaliw ciekłych II i III generacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Completion of a project 14 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,3*ocena z kolokwium + 0,3*ocena ze sprawozdań+0,4*ocena z projektów

Prerequisites and additional requirements:

Moduły w zakresie energii biomasy.

Recommended literature and teaching resources:

1. E. Głodek, 2007, Pozyskanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego
2. W. Kordylewski, 2008, Spalanie i paliwa
3. I. Jackowska, 2009, Biomasa jako źródło energii
4. J. Frączek (red), 2010, Produkcja biomasy na cele energetyczne
5. J. Frączek (red), 2010, Przetwarzanie biomasy na cele energetyczne
6. J. Wandrasz, A. Wandrasz, 2006, Paliwa Formowane, biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych
7. T. Juliszewski, T. Zając, Biopaliwo rzepakowe
8. T. Juliszewski, Ogrzewanie biomasą
9. W. Rybak, Spalanie i współspalanie biopaliw stałych

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pełka G., Luboń W., – „Czy olej roślinny może być substytutem oleju roślinnego?”, GLOBEnergia nr 4/2011, str 40-41

Pełka G., Luboń W., 2011 – „Analiza wpływu surowców na technologię produkcji biopaliw stałych”, GLOBEnergia, nr 2/2011, str 47-49

Pełka G., Luboń W., 2011 – „Przegląd technologii kotłów na biomasę małej mocy”, nr 2/2011, GLOBEnergia str 46 – 49

Additional information:

None