Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Renewable energy sources
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-203-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Tomaszewska Barbara (bts@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 student potrafi zaprezentować w języku angielskim na forum grupy przygotowany materiał EZ2A_K04, EZ2A_K01, EZ2A_U03, EZ2A_K06, EZ2A_K03, EZ2A_K02, EZ2A_U08
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukać w literaturze anglojęzycznej informacje dot. energii odnawialnej EZ2A_U03, EZ2A_W09, EZ2A_U07
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację w j. angielskim z zakresu OZE EZ2A_U12, EZ2A_U05 Presentation
Knowledge
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w praktyce EZ2A_W02, EZ2A_W14, EZ2A_W06, EZ2A_W04
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 student potrafi zaprezentować w języku angielskim na forum grupy przygotowany materiał - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wyszukać w literaturze anglojęzycznej informacje dot. energii odnawialnej - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przygotować prezentację w j. angielskim z zakresu OZE - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W002 Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w praktyce - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Studenci opracowują w języku angielskim wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej w kraju i na świecie, a następnie przygotowują na forum grupy prezentację na ww temat będącą podstawa szerszej dyskusji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 35 h
Preparation for classes 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% = ocena z przygotowanej prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

znajomość języka angielskiego
znajomość zagadnień dot. wykorzystania energii odnawialnej

Recommended literature and teaching resources:

Światowe czasopisma z zakresu wykorzystania energii odnawialnej np. Renewable Energy i in.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland) / Anna SOWIŻDŻAŁ, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Marek HAJTO // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2013 vol. 57 no. 4, s. 729–743. — Bibliogr. s. 741-743.

Modelling geothermal and operating parameters of EGS installations in the lower trassic sedimentary formations of the central Poland area / Wiesław Bujakowski, Antoni Barbacki, Maciej Miecznik, Leszek Pająk, Robert Skrzypczak, Anna SOWIŻDŻAŁ // Renewable Energy ; ISSN 0960-1481. — 2015 vol. 80, s. 441–453. — Bibliogr. s. 453, Abstr.

The latest results of geothermal projects in Poland / Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Joanna JASNOS // W: EGC 2013 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2013 : Pisa, Italy, 3–7 June 2013 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], 2013. — 1 dysk Flash. — S. [1–9].

Additional information:

None