Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Prawo i własność intelektualna w EZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-204-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż, prof. AGH Tomaszewska Barbara (bts@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Posiada zdolność prezentacji uregulowań formalno-prawnych związanych z wdrożeniem studiowanej tematyki EZ2A_K01, EZ2A_K08, EZ2A_K07, EZ2A_K06 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem EZE. EZ2A_U10, EZ2A_U06, EZ2A_U07, EZ2A_U08 Test,
Presentation
M_U002 Student ma umiejętność wyszukiwania rozwiązań prawnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu EZE. EZ2A_U10, EZ2A_U04, EZ2A_U06, EZ2A_U07 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych uregulowań prawnych w aspekcie wykorzystania ekologicznych źródeł energii EZ2A_W05, EZ2A_W12, EZ2A_W09, EZ2A_W06, EZ2A_W04, EZ2A_W08 Test
M_W002 Student zna podstawowe, uwarunkowania wynikające z własności intelektualnej i zasad korzystania z własności intelektualnej EZ2A_W10, EZ2A_W12, EZ2A_W09, EZ2A_W13 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w celu poznawania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Posiada zdolność prezentacji uregulowań formalno-prawnych związanych z wdrożeniem studiowanej tematyki - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student ma umiejętność dotyczącą poszukiwania przepisów i regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem EZE. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student ma umiejętność wyszukiwania rozwiązań prawnych niezbędnych dla realizacji przedsięwzięć z zakresu EZE. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu podstawowych uregulowań prawnych w aspekcie wykorzystania ekologicznych źródeł energii + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe, uwarunkowania wynikające z własności intelektualnej i zasad korzystania z własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zobowiązania Polski wynikające z dyrektyw unijnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ustawa OZE. Podstawowe wybrane pojęcia prawne. Cel ustawy i zakres zagadnień objętych i regulowanych ustawą. Krajowy plan działania w zakresie wykorzystania OZE. Systemy wsparcia. Prawo własności intelektualnej, prawa autorskie, patenty i znaki towarowe, prawo własności przemysłowej. Znaczenie pojęć. Zakres ochrony poszczególnych praw własności intelektualnej w Polsce.

Seminar classes:

Student wygłasza prezentację na wybrany i opracowany samodzielnie temat.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in seminar classes 14 h
Contact hours 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,8 ocena z kolokwium + 0,2 ocena z frekwencji na wykładach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa OZE wraz ze stosownymi Dziennikami Ustaw i dyrektywami Unii Europejskiej. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa – Prawo własności przemysłowej, ustawa o ochronie baz danych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None