Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sterowniki w EZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-205-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi dostosować pracę sterownika do odpowiedniego schematu hydraulicznego EZ2A_K06, EZ2A_K03, EZ2A_K02, EZ2A_U10, EZ2A_U04, EZ2A_U03 Execution of laboratory classes
M_U002 Student w oparciu o swoją wiedzę i materiały pomocnicze potrafi zaprogramować sterowniki w urządzeniach grzewczych, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy EZ2A_W11, EZ2A_U08, EZ2A_U02, EZ2A_U03 Execution of laboratory classes
M_U003 Student potrafi zidentyfikować problem nieefektywnej pracy urządzenia związanej ze złym sterowaniem EZ2A_U07, EZ2A_U02, EZ2A_U04 Execution of laboratory classes
M_U004 Student potrafi uruchomić sterownik EZ2A_U02, EZ2A_U04 Execution of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi dostosować pracę sterownika do odpowiedniego schematu hydraulicznego - - + - - - - - - - -
M_U002 Student w oparciu o swoją wiedzę i materiały pomocnicze potrafi zaprogramować sterowniki w urządzeniach grzewczych, stosując się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zidentyfikować problem nieefektywnej pracy urządzenia związanej ze złym sterowaniem - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi uruchomić sterownik - - - - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
Sterowniki w urządzeniach wykorzystujących OZE

Student zapozna się i nauczy się obsługi sterowników pomp ciepła
Student zapozna się i nauczy się obsługi sterowników kolektorów słonecznych
Student zapozna się i nauczy się obsługi sterowników obsługujących instalacje hybrydowe

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 5 h
Preparation for classes 10 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z ocen z oddanych sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pełka G., Luboń W., Kotyza J., Design and development of portable, low-cost thermal response test device. Materiały konferencyjne: II Międzynarodowa konferencja odnawialne źródła energii, 26-29.V. 2015 r. – Krynica

Pełka G., Luboń W., Szczygieł M. – „Analiza parametrów instalacji grzewczo-chłodzącej z gruntową pompą ciepła w trybie ogrzewania i pasywnego chłodzenia”, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, zrównoważony rozwój, nr 1-2/2011, str 211 – 220

Pełka G., Luboń W., 2010 – „Jak powstaje pompa ciepła?”, GLOBEnergia, nr 1/2010, str. 10-11

Additional information:

None