Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Hybrydowe instalacje energetyczne
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-207-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
mgr inż. Jasnos Joanna (jjasnos@geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Dobór parametrów układów energetycznych pod kątem współpracy. EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02 Project
Knowledge
M_W001 Systemów wytwarzania i odbioru energii cieplnej oraz chłodu i ich zasilanie EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02 Project
M_W002 Układy hybrydowe jako sposób na zwiększenie wydajności energetycznej systemów grzewczych i chłodniczych EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_W09, EZ2A_U07, EZ2A_U02, EZ2A_W14 Examination
M_W003 Ocena charakterystyk systemów opartych na EZE i ich koherencji. EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02 Project
M_W004 Ocena parametrów termodynamicznych obiektu i powiązanego z nim systemu energetycznego pod kątem pod kątem zastosowania hybrydowego układu energetycznego opartego na EZE EZ2A_U03, EZ2A_U01, EZ2A_U02, EZ2A_U05 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Dobór parametrów układów energetycznych pod kątem współpracy. + - + + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Systemów wytwarzania i odbioru energii cieplnej oraz chłodu i ich zasilanie + - + + - - - - - - -
M_W002 Układy hybrydowe jako sposób na zwiększenie wydajności energetycznej systemów grzewczych i chłodniczych + - + + - - - - - - -
M_W003 Ocena charakterystyk systemów opartych na EZE i ich koherencji. + - + + - - - - - - -
M_W004 Ocena parametrów termodynamicznych obiektu i powiązanego z nim systemu energetycznego pod kątem pod kątem zastosowania hybrydowego układu energetycznego opartego na EZE + - + + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Systemów wytwarzania i odbioru energii cieplnej oraz chłodu i ich zasilanie
Ocena charakterystyk systemów opartych na EZE i ich koherencji.
Układy hybrydowe jako sposób na zwiększenie wydajności energetycznej systemów grzewczych i chłodniczych
Ocena parametrów termodynamicznych obiektu i powiązanego z nim systemu energetycznego pod kątem pod kątem zastosowania hybrydowego układu energetycznego opartego na EZE
Konwersja energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej . Dobór parametrów układów energetycznych pod kątem współpracy
Połączenie kotła konwencjonalnego z pompą ciepła i określenie puntu biwalentnego
Określenie wielkości i typu pola kolektorowego do współpracy z lokalnym systemem grzewczym oraz pompą ciepła i lodowym magazynem ciepła.

Laboratory classes:

Współpraca kolektora słonecznego z pompą ciepła
Zainstalowanie układu PV do zasilania pompy i sterownika systemu fototermicznego
Połączenie układów zasilania geotermalnego opartego na pompach ciepła z solarnym regeneratorem dolnego źródła
System połączenia układu PV i turbiny wiatrowej, czyli jak wyrzucić pieniądze w błoto

Project classes:

Projekt układu współpracy kolektora słonecznego z pompą ciepła
Projekt układu PV do zasilania pompy i sterownika systemu fototermicznego
Projekt połączenia układów zasilania geotermalnego opartego na pompach ciepła z solarnym regeneratorem dolnego źródła
Projekt systemu połączenia układu PV i turbiny wiatrowej do zasilania wybranego odbiornika, czyli jak wyrzucić pieniądze w błoto
Projekt układu magazynującego ciepło w przemianie fazowej wody w lód , z regeneracją za pomocą układu fototermicznego za pośrednictwem PC

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 101 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Preparation for classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Completion of a project 20 h
Participation in laboratory classes 14 h
Participation in project classes 28 h
Participation in lectures 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,25* ocena z projektu + 0,25*ocena ze sprawozdań + 0,5*ocena z egzaminu

Prerequisites and additional requirements:

Sposoby konwersji energii
Umiejętność myślenia analitycznego, abstrakcyjnego i koncepcyjnego
Znajomość podstaw termodynamiki
Podstawy energetyki
Umiejętność projektowanie i doboru instalacji OZE

Recommended literature and teaching resources:

Haupt T. Podstawy termodynamiki skrypt AGH nr 743 Kraków 1980
Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986
Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa 2007
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociagowe. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa
2004
Gassner A., Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa, 2008
Górecki H.: Analiza i synteza układów regulacji z opóźnieniem. WNT. Warszawa 1971
Niederliński A. Mościński J.,Ogonowski Z.: Regulacja adaptacyjna. Warszawa, PWN 1995.
Kowal J.: Podstawy Automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Pełka G., Luboń W., Szczygieł M. – „Analiza parametrów instalacji grzewczo-chłodzącej z gruntową pompą ciepła w trybie ogrzewania i pasywnego chłodzenia”, Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, zrównoważony rozwój, nr 1-2/2011, str 211 – 220

Luboń W., Batkiewicz K., 2010 – „Modernizacja budynku z wykorzystaniem układu pompa ciepła – kolektor słoneczny” ,GLOBEnergia, nr 52010, str 24-25

Additional information:

None