Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Economic aspects of renewable energy sources
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-211-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Pełka Grzegorz (gpelka@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłej aktualizacji zdobytej wiedzy. EZ2A_K04
Skills
M_U001 Student potrafi wygłosić prezentację w języku angielskim. EZ2A_U10, EZ2A_U12 Presentation
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z ekonomii odnawialnych źródeł energii. EZ2A_W07 Presentation
M_W002 Student potrafi wyszukać w literaturze anglojęzycznej informacji dotyczących ekonomicznych aspektów funkcjonowania OZE. EZ2A_W06, EZ2A_U08 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość ciągłej aktualizacji zdobytej wiedzy. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wygłosić prezentację w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę z ekonomii odnawialnych źródeł energii. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi wyszukać w literaturze anglojęzycznej informacji dotyczących ekonomicznych aspektów funkcjonowania OZE. - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Studenci opracowują w języku angielskim wybrane zagadnienia dotyczące ekonomicznych aspektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kraju i na świecie, a następnie przygotowują na forum grupy prezentację na ww temat, będącą podstawą szerszej dyskusji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 35 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

100% = ocena z przygotowanej prezentacji

Prerequisites and additional requirements:

znajomość języka angielskiego
znajomość zagadnień dot. wykorzystania energii odnawialnej

Recommended literature and teaching resources:

Światowe czasopisma z zakresu wykorzystania energii odnawialnej np. Renewable Energy i in.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None