Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowe technologie w EZE
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-305-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Janowski Mirosław (janowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Mikroorganizmy jako źródło energii cieplnej i elektrycznej Siła mięśni ludzi i zwierząt, aspekt energetyczny i moralny. EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02, EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_K08, EZ2A_K03, EZ2A_K02 Project
Knowledge
M_W001 Ekologiczne technologie energetyczne oparte węglu. Projekt siłowni IGCC EZ2A_U01, EZ2A_U02, EZ2A_U05, EZ2A_U03 Project
M_W002 Systemy solarne koncentratorowe. Systemy solarne z turbina gazową , oraz z obiegiem Rankina na tlenkach metali EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02, EZ2A_U06, EZ2A_U03 Project
M_W003 Turbiny wiatrowe o osi pionowej EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02, EZ2A_W14, EZ2A_U06, EZ2A_U03, EZ2A_W09 Project
M_W004 Systemy wykorzystania fal morskich i pływów EZ2A_U01, EZ2A_U07, EZ2A_U02, EZ2A_U06, EZ2A_U03 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Mikroorganizmy jako źródło energii cieplnej i elektrycznej Siła mięśni ludzi i zwierząt, aspekt energetyczny i moralny. + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ekologiczne technologie energetyczne oparte węglu. Projekt siłowni IGCC + - - + - - - - - - -
M_W002 Systemy solarne koncentratorowe. Systemy solarne z turbina gazową , oraz z obiegiem Rankina na tlenkach metali + - - + - - - - - - -
M_W003 Turbiny wiatrowe o osi pionowej + - - + - - - - - - -
M_W004 Systemy wykorzystania fal morskich i pływów + - - + - - - - - - -
Module content
Lectures:

Ekologiczne technologie energetyczne oparte węglu. Projekt siłowni IGCC
Systemy solarne koncentratorowe. Systemy solarne z turbina gazową , oraz z obiegiem Rankina na tlenkach metali
Wiatraki o osi pionowej
Systemy wykorzystania fal morskich i pływów
Mikroorganizmy jako źródło energii cieplnej i elektrycznej Siła mięśni ludzi i zwierząt, aspekt energetyczny i moralny

Lectures:
-
Project classes:

Projekt bilansujący technologii energetycznej opartej na węglu.
Projekt bilansujący siłowni IGCC
Projekt bilansujący systemu solarnego koncentratorowego.
Projekt bilansujący systemu solarnego z turbina gazową , oraz z obiegiem Rankina na tlenkach metali
Projekt analizujący sprawność turbiny wiatrowej o osi pionowej
Projekt bilansujący systemu wykorzystania fal morskich i pływów
Projekt bilansujący wykorzystanie mikroorganizmów jako źródła energii cieplnej i elektrycznej
Projekt energetycznego wykorzystania siły mięśni ludzi i zwierząt

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 20 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

1,0 projekt

Prerequisites and additional requirements:

Sposoby konwersji energii
Umiejętność myślenia analitycznego, abstrakcyjnego i koncepcyjnego
Znajomość podstaw termodynamiki
Podstawy energetyki
Umiejętność projektowanie i doboru instalacji OZE

Recommended literature and teaching resources:

Haupt T. Podstawy termodynamiki skrypt AGH nr 743 Kraków 1980
Wiśniewski S. Termodynamika techniczna WNT W-wa
Domański R. i inni Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym PWN W-wa 2000
Szargut J. Programowany zbiór zadań z termodynamiki technicznej PWN W-wa 1986
Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe, WNT, Warszawa 2007
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociagowe. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2005
Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa
2004
Gassner A., Instalacje sanitarne. Poradnik dla projektantów i instalatorów, WNT, Warszawa, 2008
Górecki H.: Analiza i synteza układów regulacji z opóźnieniem. WNT. Warszawa 1971
Niederliński A. Mościński J.,Ogonowski Z.: Regulacja adaptacyjna. Warszawa, PWN 1995.
Kowal J.: Podstawy Automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Alternative ways of utilising geothermal energy by means of a module based on the stirling engine for electricity production / Mirosław JANOWSKI // W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-877040-02-3. — S. 1–5.

Czy OZE są konkurencyjne dla źródeł konwencjonalnych — Whether RES are competitive for conventional sources? / Agnieszka WANTUCH, Mirosław JANOWSKI // Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska ; ISSN 2083-0157. — Tytuł poprz.: Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2014 vol. 4 nr 4, s. 105–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

Odnawialne źródła energii w Małopolsce : poradnik — [Renewable energy sources in Małopolska : guide] / red. Aneta Sapińska-Śliwa ; aut.: Aneta Sapińska-Śliwa, Piotr Krzeczkowski, Zdzisław Ząber, Mirosław JANOWSKI, Wiesław Bujakowski, Tomasz ŚLIWA, Sławomir Obidziński. — Kraków : Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, 2007. — 232 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-924306-1-2

Additional information:

None