Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Grafika inżynierska - AutoCAD - projektowanie zaawansowane
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-308-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr inż. Luboń Wojciech (lubon@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać wizualizację modelu 3D w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD EZ2A_U08, EZ2A_U02, EZ2A_U05, EZ2A_U06 Project
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty EZ2A_K03, EZ2A_U02, EZ2A_K01, EZ2A_U06 Project
Knowledge
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD to tworzenia modeli 3D EZ2A_K07, EZ2A_W08, EZ2A_W07 Test
M_W002 Student ma wiedzę na temat sporządzania dokumentacji technicznej modeli przestrzennych przy wykorzystaniu programu AUTOCAD EZ2A_W08, EZ2A_W07, EZ2A_W14 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi wykonać wizualizację modelu 3D w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD - - + - - - - - - - -
M_U002 Student w oparciu o oprogramowanie AUTOCAD wykonuje indywidualne oraz zespołowe projekty - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student nabywa szeroką wiedzę na temat możliwości wykorzystania oprogramowania AUTOCAD to tworzenia modeli 3D - - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat sporządzania dokumentacji technicznej modeli przestrzennych przy wykorzystaniu programu AUTOCAD - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:
 1. 1. Interfejs środowiska modelowania 3D
  Omówienie narzędzi dedykowanych do pracy z obiektami trójwymiarowymi w tym sposobów określania współrzędnych 3D, tworzenie lokalnych układów współrzędnych oraz widoków przestrzennych.

  2. Modelowanie 3D
  Przekształcanie rysunków 2D na modele 3D oraz tworzenie modeli powierzchniowych i bryłowych. Edycja modeli 3D obejmująca: wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych; operacje booleanowskie; polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi; przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich; modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie; obiekty cienkościenne; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych itd.

  4. Wizualizacja modeli 3D
  Sposoby prezentacji modeli obejmujące: przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie świateł i definiowanie scen; przypisywanie materiałów do warstw, kolorów i obiektów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; zastosowanie mgły; próbkowanie renderingu; rendering w rzutni i do pliku rastrowego.

  3. Tworzenie dokumentacji
  Generowanie dokumentacji płaskiej na podstawie modelu bryłowego. Tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły; generowanie widoków izometrycznych. Przygotowanie projektów do druku.

 2. 1. Interfejs środowiska modelowania 3D
  Omówienie narzędzi dedykowanych do pracy z obiektami trójwymiarowymi w tym sposobów określania współrzędnych 3D, tworzenie lokalnych układów współrzędnych oraz widoków przestrzennych.

  2. Modelowanie 3D
  Przekształcanie rysunków 2D na modele 3D oraz tworzenie modeli powierzchniowych i bryłowych. Edycja modeli 3D obejmująca: wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych; operacje booleanowskie; polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi; przecinanie brył i tworzenie ich przekrojów płaskich; modyfikowanie faset obiektów bryłowych: usuwanie; wyciąganie, obracanie i pochylanie; obiekty cienkościenne; narzędzia do analizowania obiektów bryłowych itd.

  4. Wizualizacja modeli 3D
  Sposoby prezentacji modeli obejmujące: przypisywanie zapisanych widoków do renderingu; tworzenie świateł i definiowanie scen; przypisywanie materiałów do warstw, kolorów i obiektów; tworzenie własnych materiałów i ich bibliotek; określanie tła; dodawanie obiektów krajobrazu; zastosowanie mgły; próbkowanie renderingu; rendering w rzutni i do pliku rastrowego.

  3. Tworzenie dokumentacji
  Generowanie dokumentacji płaskiej na podstawie modelu bryłowego. Tworzenie i ustawienia rzutni w przestrzeni papieru; generowanie widoków dwuwymiarowych z bryły; generowanie widoków izometrycznych. Przygotowanie projektów do druku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 53 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 28 h
Contact hours 8 h
Completion of a project 15 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,5*ocena z kolokwium + 0,3 * ocena z projektu + 0,2* ocena z ćwiczeń wykonywanych podczas zajęć

Prerequisites and additional requirements:

• Znajomość rysunku technicznego
• Wyobraźnia przestrzenna
• Znajomość oprogramowania Windows

Recommended literature and teaching resources:

1. A. Jaskulski,2014, AutoCAD 2015/LT2015/360+. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D
2. J. Czepiel, 2012, AutoCAD ćwiczenia praktyczne 3D

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Certyfikaty do zajęć z Autodesk:

Uczestnictwo:
AutoCAD 2009 PL No. 156OF86OFO
AutoCAD 2010 3D Models No. 1214035797
Inventor 2010 beginning No. 1UJUJNLNR7
3DS MAX Modeling No. 19541267980
3DS MAX Visualization No. 198886918I8
3DS MAX Animation No. 15230793405

Egzaminy:
1 . AutoCAD 2011 Certified Professional No. 00134608
2. AutoCAD 2011 Certified Associate No. 00134609

Additional information:

None