Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Nowoczesne metody pozyskiwania węglowodorów
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-2-309-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć siły w złożu EZ2A_U03, EZ2A_W01, EZ2A_U02, EZ2A_W02 Test
Knowledge
M_W001 Student zna warunki występowania ropy naftowej i gazu ziemnego w skorupie ziemskiej. EZ2A_W03, EZ2A_W05, EZ2A_W01, EZ2A_W02 Test
M_W002 Student zna własności złoża EZ2A_W06, EZ2A_W05, EZ2A_W01, EZ2A_W02 Oral answer
M_W003 Student potrafi ocenić efektywność zabiegów intensyfikacji wydobycia węglowodorów. EZ2A_U06, EZ2A_U05 Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Student potrafi obliczyć siły w złożu - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna warunki występowania ropy naftowej i gazu ziemnego w skorupie ziemskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna własności złoża + - - - - - - - - - -
M_W003 Student potrafi ocenić efektywność zabiegów intensyfikacji wydobycia węglowodorów. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

- Warunki występowania ropy naftowej i gazu ziemnego w skorupie ziemskiej. Pojęcie pułapki naftowej, podział pułapek naftowych,
- Charakterystyka własności złoża: mineralogia, porowatość (podziały porowatości), przepuszczalność, nasycenie, ściśliwość skał, własności płynów złożowych. Wyprowadzenie wzorów na porowatość oraz przepuszczalność,
- Obliczanie sil działających w złożu. Systemy energetyczne złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: system ekspansji skał i cieczy; system rozpuszczonego gazu; system z czapą gazową; system wodnonaporowy; system drenażu grawitacyjnego; system złożony. Zapoznanie z się z zasadami działania poszczególnych systemów naftowych oraz obliczanie prędkości szczerpania złoża,
- Etapy eksploatacji złoża.
- Metody wydobywania węglowodorów: Metody pierwszego rodzaju, metody drugiego rodzaju oraz metody trzeciego rodzaju,
- Spalanie wewnątrz pokładowe, zatłaczanie gorącej wody, zatłaczanie pary wodnej- wykorzystanie metod termicznych w celach intensyfikacji wydobycia węglowodorów,
-Zatłaczanie SPCz zatłaczanie polimerów oraz zatłaczanie gazu, użycie metod chemicznych w celach eksploatacyjnych,
- Szczelinowanie hydrauliczne jako metoda intensyfikacji wydobycia węglowodorów, czynniki wpływające na propagacje szczelin. Kryteria doboru rodzaju szczeliny w otworze horyzontalnym. Wykonanie modelu geometrii szczelin.

Project classes:

-Zapoznanie z rodzajami materiałów podsadzkowych wykorzystywanych w szczelinowaniu hydraulicznym,
-Użycie metod detonacyjnych w celu intensyfikacji wydobycia węglowodorów.
-Ocena produktywności odwiertu.
- Ocena efektywności zabiegów intensyfikacji wydobycia.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in project classes 14 h
Completion of a project 14 h
Realization of independently performed tasks 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 50%ocena z projektów + 50%ocena z kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None