Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Geometry and Computer Graphics
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-106-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Bała Justyna (jbala@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Franczyk Anna (franczyk@geolog.geol.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia EZ1A_K01, EZ1A_K03 Test,
Project
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych EZ1A_U15 Project
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy geometrii wykreślnej EZ1A_W05 Test
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania EZ1A_W17 Test,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student posiada umiejętność współpracy i posiada zdolność do samokształcenia - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi wykorzystać narzędzia typu CAD do konstruowania prostych obiektów i rysunków technicznych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą podstawy geometrii wykreślnej + - + - - - - - - - +
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowych systemów wspomagania projektowania + - + - - - - - - - +
Module content
Lectures:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

Laboratory classes:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

E-learning:

 1. Płaskie odwzorowanie obiektu przestrzennego, rodzaje odwzorowań i zasady ich sporządzania.
 2. Rzut cechowany. Odwzorowanie i odtwarzanie punktu,
  odcinka, prostej, długość odcinka i jego nachylenie względem rzutni, odwzorowanie pary prostych, płaszczyzny, odwzorowanie elementów przynależnych i konstrukcja elementów wspólnych.
 3. Powierzchnia topograficzna: odwzorowanie powierzchni topograficznej, profil terenu, elementy wspólne prostej i płaszczyzny z powierzchnią topograficzną.
 4. Rzut cechowany w projektowaniu robót ziemnych.
 5. Podstawy programu AutoCAD. Rysowanie obiektów, ich właściwości.
 6. Rysowanie linii, okręgów, łuków.
 7. Precyzyjne ustawianie wartości dla siatki i
  skoku, granice siatki.
 8. Rysowanie za pomocą współrzędnych. Określenie
  kątów i odległości.
 9. Podstawowa edycja obiektów. Wymazywanie, wydłużanie
  i ucinanie obiektów. Powielanie, przesuwanie i obracanie obiektów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa odpowiada ocenie z zaliczenia

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza matematyczna i informatyczna ze szkoły średniej i gimnazjum

Recommended literature and teaching resources:

R. Kaczyński, J. A. Nowakowski, E. Sajewicz, Grafika inżynierska. Cz. 1, Geometria wykreślna – ćwiczenia projektowe, Politechnika Białostocka 2001r.
Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
Pikoń A. AutoCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Adrian Kopeć, Justyna Bała, Anna Pięta, WebGL based Visualisation and Analysis of Stratigraphic Data for the Purposes of the Mining Industry, Procedia Computer Science, Volume 51, 2015, Pages 2869-2877

Additional information:

None