Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Meteorology and climatology
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-206-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U006 Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych EZ1A_W04, EZ1A_U02 Test
M_U007 Student potrafi wykonać charakterystykę klimatologiczną na podstawie danych meteorologicznych EZ1A_W09, EZ1A_U02 Test
M_U008 Student potrafi przeanalizować aktualną sytuację pogodową na podstawie mapy synoptycznej EZ1A_W02, EZ1A_W09 Test
Knowledge
M_W006 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii EZ1A_W04, EZ1A_W03 Examination
M_W007 Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi EZ1A_W04 Examination
M_W008 Student potrafi wskazać przyczyny i skutki współczesnych procesów klimatycznych EZ1A_W04 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U006 Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych - + - - - - - - - - -
M_U007 Student potrafi wykonać charakterystykę klimatologiczną na podstawie danych meteorologicznych - + - - - - - - - - -
M_U008 Student potrafi przeanalizować aktualną sytuację pogodową na podstawie mapy synoptycznej - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W006 Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii + - - - - - - - - - -
M_W007 Student potrafi scharakteryzować elementy meteorologiczne i zna zależności pomiędzy nimi + - - - - - - - - - -
M_W008 Student potrafi wskazać przyczyny i skutki współczesnych procesów klimatycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Charakterystyczne cechy klimatu Polski – 2 godz.
 2. Zmiany klimatu Ziemi i ich przyczyny – 2 godz.
 3. Budowa i składniki atmosfery – 2 godz.
 4. Promieniowanie w atmosferze – 2 godz.
 5. Bilans cieplny i zmiany temperatury – 2 godz.
 6. Woda w atmosferze- 2 godz.
 7. Cyrkulacja w atmosferze – 2 godz.
 8. Klimat i system klimatyczny – 2 godz.
 9. Meteorologia synoptyczna (masy powietrza, fronty atmosferyczne, charakterystyka pogody w układach barycznych i frontowych)- 4 godz.
 10. Pojęcie systemu klimatycznego, procesy klimatotwórcze i czynniki klimatotwórcze: astronomiczne, geograficzne, cyrkulacyjne- 2 godz.
 11. Pietra klimatyczno-roślinne – 2 godz.
 12. Cechy klimatu lokalnego – 2 godz.
 13. Strefowość i astrefowość klimatu – 2 godz.
 14. Klasyfikacje klimatów – 2 godz.
Auditorium classes:
 1. Podstawowe źródła danych w klimatologii

  Student potrafi w odpowiedni sposób wykorzystać źródła danych stosowane w meteorologii

 2. Podstawowe metody opracowań klimatologicznych

  -Student potrafi wykonać obliczenia oraz analizować dane niezbędne przy opracowaniach klimatycznych
  -Student potrafi wykonać charakterystykę klimatologiczną na podstawie danych meteorologicznych
  -Student potrafi przeanalizować aktualną sytuację pogodową na podstawie mapy synoptycznej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0.5*ocena z egzaminu + 0,5 * kolokwium

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z matematyki, statystyki i kartografii.

Recommended literature and teaching resources:

Kożuchowski K., 1998, Atmosfera, klimat, ekoklimat, PWN, Warszawa
Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa
Lorenc H., 2005, Atlas klimatu Polski, IMGW, Warszawa.
Malinowska M. (red.), 2010, Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
Niedźwiedź T. (red.), 2003, Słownik Meteorologiczny, IMGW, Warszawa
Rettalack B.J., 1991, Podstawy meteorologii, IMGW, Warszawa.
Woś A., 1999, Klimat Polski, PWN, Warszawa.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None