Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Fieldwork of geology
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-211-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Stefaniuk Michał (stefan@geolog.geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas zajęć w terenie. Umie postępować w stanach zagrożenia. EZ1A_K05 Test
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać i opisać zjawiska krasowe EZ1A_U01, EZ1A_U02 Test
M_U002 Student potrafi rozpoznać w terenie skały osadowe i magmowe , charakterystyczne dla regionu małopolskiego EZ1A_U01, EZ1A_U02 Test
M_U003 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy sedymentacji skał węglanowych i klastycznych EZ1A_U01, EZ1A_U02 Test
M_U004 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy kształtujące morfologię ternenu EZ1A_U01, EZ1A_U02 Test
M_U005 Student potrafi rozpoznać i opisać tektonikę obszarów orogenicznych i platformowych EZ1A_U01, EZ1A_U02 Test
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę geologiczną obejmującą typy skał, procesy geologiczne i tektoniczne EZ1A_W02, EZ1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne i innych osób podczas zajęć w terenie. Umie postępować w stanach zagrożenia. - - - - - - + - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi rozpoznać i opisać zjawiska krasowe - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi rozpoznać w terenie skały osadowe i magmowe , charakterystyczne dla regionu małopolskiego - - - - - - + - - - -
M_U003 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy sedymentacji skał węglanowych i klastycznych - - - - - - + - - - -
M_U004 Student potrafi rozpoznać i opisać procesy kształtujące morfologię ternenu - - - - - - + - - - -
M_U005 Student potrafi rozpoznać i opisać tektonikę obszarów orogenicznych i platformowych - - - - - - + - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma wiedzę geologiczną obejmującą typy skał, procesy geologiczne i tektoniczne - - - - - - + - - - -
Module content
Practical classes:

Zajęcia będą mieć formę wycieczek w interesujące pod kątem geologicznym miejsca w Małopolsce.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in practical classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z kolokwium.

Prerequisites and additional requirements:

Zaliczony wykład i ćwiczenia z geologii ogólnej.

Recommended literature and teaching resources:

Gradiński R. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa.
Birkenmajjer K. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym.
Unrug, R., Przewodnik geologiczny po zachodnich Karpatach fliszowych.
Ślączka A. & Kaminski M. A., 1998. A Guidebook to excurssions in the Polish Carpathians. Grzybowski Foudation Special Publication no. 6, 171 pp.
Krobicki, M. & Golonka, J., Cyran, K., Leśniak, T., Strzeboński, P. & Toboła, T., 2008 Field Trip. Marginal part of Western Carpathians and Carpathian Foredeep. In: Słomka, T. (Ed.) 4th International Conference Geotour 2008 “Geotourism and Mining Heritage”, 26-28 June 2008 , Kraków, Poland. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism: 81-112.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None