Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Statistics
Course of study:
2015/2016
Code:
BEZ-1-303-s
Faculty of:
Geology, Geophysics and Environmental Protection
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Ecological Sources of Energy
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Chuchro Monika (chuchro@geol.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Oblicza statystyki opisowe dla różnych szeregów statystycznych EZ1A_U03, EZ1A_U05 Test,
Oral answer
M_U002 Przeprowadza testowanie hipotez statystycznych EZ1A_U04, EZ1A_U03 Test,
Oral answer
M_U003 Sporządza dystrybuantę dla rozkładu skokowego i ciągłego EZ1A_U04, EZ1A_U03 Test,
Oral answer
Knowledge
M_W001 Tłumaczy różnicę między rozkładem normalnym a T-Studenta EZ1A_W05 Test
M_W002 Opisuje realizację badania statystycznego EZ1A_W05 Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Oblicza statystyki opisowe dla różnych szeregów statystycznych - + - - - - - - - - -
M_U002 Przeprowadza testowanie hipotez statystycznych - + - - - - - - - - -
M_U003 Sporządza dystrybuantę dla rozkładu skokowego i ciągłego - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Tłumaczy różnicę między rozkładem normalnym a T-Studenta + - - - - - - - - - -
M_W002 Opisuje realizację badania statystycznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie do statystyki matematycznej
2. Podstawowe charakterystyki liczbowe struktury badanej zależności, Badanie zależności między cechami
3. Zmienne losowe i ich rozkłady- 1
4. Zmienne losowe i ich rozkłady- 2
5. Wybrane zagadnienia z zakresu estymacji przedziałowej rozkładu populacji generalnej
6. Weryfikacja hipotez statystycznych-1
7. Weryfikacja hipotez statystycznych-2
8. Kolokwium z wykładów

Auditorium classes:

1. Projektowanie badania statystycznego,
2. Miary średnie, dyspersji, współczynniki korelacji
3. Rozkład zmiennych skokowych
4. Rozkłady zmiennych ciągłych
5. Estymacja parametryczna
6. Testowanie hipotez
7. Testowanie hipotez
8. Kolokwium z ćwiczeń

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 28 h
Participation in auditorium classes 15 h
Preparation for classes 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie ćwiczeń- kolokwium – 50%
Zaliczenie wykładów – kolokwium- 50%

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Mieczysław Sobczyk (2008) Statystyka, PWN
Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk (2009) Statystyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
Tablice rozkładów: normalnego, T-Studenta

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None